KOMİTELERİMİZ

AESS

Aerospace & Electronic Systems Society  olarak, havacılık ve uzay alanlarında konferanslar düzenliyor ve drone, model uydu, roket yapımı projeleriyle kendimizi geliştiriyoruz

CS

Computer Society olarak, dönemin popüler yazılımın dillerini hem öğreniyor hem de öğrendiğimiz dilleri kullanarak projeler geliştiriyoruz.

RAS

Robotics and Automation Society olarak, robotik kodlama üzerine çalışmalar yapıyor ve aurdino eğitimleri veriyoruz.

PES

Power & Energy Society olarak, yenilenebilir enerji kaynakları üzerinde araştırmalar yaparak bu kaynakları hayatımıza pratik bir şekilde entegre etmemizi sağlayacak projeler üzerinde çalışıyoruz.

IAS

Industry Applications Society, olarak teknik geziler düzenleyerek iş sahasını deneyimliyor ve çeşitli tecrübeler kazanıyoruz.

WIE

IEEE Women in Engineering grubu olarak amacımız kadınların teknik disiplinlerde işe alınmasını ve kalifiyesini kolaylaştırmaktır. Bunun yanı sıra kadın mühendisleri ve bilim insanlarını teşvik etmek ve dünya çapındaki genç kızların akademik ilgilerini mühendislik ve fen bilimlerinde sürdürebilmeleri için ilham sağlamaktır.

TT

Tanıtım Tasarım Komitesi olarak topluluğumuzun sosyal medya sayfalarını aktif kullanıyor ve Sponsorluk Komitesi ile birlikte çalışırsak etkinlik ve projelere destek sağlıyoruz.

SK

Sponsorluk Komitesi olarak, topluluğumuzun düzenlediği etkinliklere ve yaptığı projelere destek arıyor ve firmalarla ortaklık anlaşmaları yapıyoruz.

KÖK

Kardeş Öğrenci Kollar Proje grubu olarak, kardeş kolumuz IEEE Gazi Üniversitesi Öğrenci Kolu ile birlikte yapacağımız ortak etkinlik, eğitim ve projeler üzerinde çalışıyoruz.